Jelentkezz!

nagyszerű lehetőségek pályakezdő alkotók részére

A Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. az Előretolt Helyőrség Íróakadémia című projektje keretében meghirdeti 2019. évi pályázatait, elsőkötetes és pályakezdő alkotók kategóriában. A pályázatokon nyolc-nyolc fő elsőkötetes szerző, illetve pályakezdő alkotó nyerhet felvételt az Előretolt Helyőrség Íróakadémia képzéseire. A nyertes pályázók a 2019–20-as tanév ideje alatt anyagi támogatásban, rendkívüli tanulási és továbbképzési lehetőségekben részesülnek, továbbá műhelymunkákon vehetnek részt, korszerű önmenedzselési módszereket sajátíthatnak el. A KMTG elősegíti a szerzők arra érdemes műveinek megjelentetését, író–olvasó-találkozók szervezéséről és médiajelenlétről gondoskodik, valamint szakmai érdekképviseletet nyújt.

www.kmtg.hu


Pályázati kiírás pályakezdő alkotók részére - 2019

A Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. (a továbbiakban: KMTG) az Előretolt Helyőrség Íróakadémia című projektje keretében meghirdeti 2019. évi pályázatát, pályakezdő kategóriában. A pályázaton 8 (nyolc) fő pályakezdő nyerhet felvételt az Előretolt Helyőrség Íróakadémia képzéseire.

 

A nyertes pályázók a 2019–20-as tanév ideje alatt anyagi támogatásban, rendkívüli tanulási és továbbképzési lehetőségekben részesülnek, továbbá műhelymunkákon vehetnek részt, korszerű önmenedzselési módszereket sajátíthatnak el.

 

A KMTG elősegíti a szerzők arra érdemes műveinek megjelentetését, író–olvasó-találkozók szervezéséről és médiajelenlétről gondoskodik, valamint szakmai érdekképviseletet nyújt. A pályázóknak tudomásul kell venniük a műhelymunka és az oktatói tevékenység Budapest-centrikusságát. Intézményünk mindent megtesz a Kárpát-medencei távolságok áthidalásáért, ezért online távoktatást is biztosít. A hatékonyság érdekében ugyanakkor szükségszerű az időszakos (rendszerint hétvégi) budapesti képzéseken való jelenlét.

 

A pályázat nyerteseinek a KMTG 1 évre szóló tanulmányi ösztöndíjat ítél meg, havi 100 000 (százezer) Ft erejéig, amivel kedvező feltételeket kíván biztosítani a magas színvonalú alkotómunkához, illetve a képzéseken való részvételhez.

Amennyiben a nyertes pályázó vállalt kötelezettségeit teljesíti, és eleget tesz az Íróakadémia elvárásainak, a támogatás folyósítását a KMTG 1 + 1 évre meghosszabbíthatja. 

pályázók köre

Olyan pályakezdő alkotók jelentkezését várjuk, akik kötettel még nem rendelkeznek, de már fel tudnak mutatni tehetségüket bizonyító írásműveket.

pályázati feltételek

• A pályázó még nem publikált önálló szépirodalmi kötetet.

• A pályázó felnőttkorú, ugyanakkor a pályázati határidő napjáig nem töltötte be a 25. életévét.

pályázathoz szükséges dokumentáció

• Szakmai önéletrajz

• Motivációs levél

• Írói bemutatkozás: legalább 10, legfeljebb 40 oldal szépirodalmi szövegmutatvány, műfaji megkötöttség nélkül

Letölthető dokumentumok

• Nyilatkozat arról, hogy a pályázó tudomásul veszi a szerződési feltételeket / letöltés

• Adatkezelési nyilatkozat / letöltés

• Pályázati útmutató / letöltés

pályázatok benyújtásának módja

Elektronikus formában, az aláírt, szkennelt nyilatkozatokat leszámítva egyetlen *.doc vagy *.pdf dokumentumban, a következő e-mail-címre: palyazat@kmtg.hu

Ugyanitt további információk is kérhetők a pályázatról.

 

A pályázatok beadásának határideje:
2019. augusztus 4., vasárnap éjfél

 

A PÁLYÁZAT MENETE

A pályázatokat a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. által felkért bírálóbizottság értékeli, amely az intézmény oktatóiból áll. A pályázatok feldolgozása, előszelekciója folyamatos. A bírálóbizottság az arra alkalmasnak ítélt pályázókat szakmai interjúra hívja.

A szakmai interjúkra 2019. augusztus 21–28. között kerül sor, előzetes egyeztetés alapján.

Az elbírálás határideje: 2019. augusztus 30. 

A BENYÚJTOTT PÁLYÁZATOK ÉRVÉNYESSÉGE

 

A pályázat érvényes, amennyiben mindenben megfelel a pályázati felhívásban támasztott követelményeknek.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

• a pályázati feltételeknek nem felel meg;

• hiányos a mellékelt dokumentáció;

• határidőn túl történik a pályázat benyújtása.

 

Hiánypótlásra a pályázati beadási határidő lejárta előtt van lehetőség! A hiánypótlás szükségességéről a KMTG írásbeli értesítést küld az érintett pályázók részére.

ZÁRADÉK

A KMTG fenntartja magának a jogot, hogy a meghirdetett támogatásokat a beérkezett megfelelő színvonalú pályázatok függvényében ítélje oda.


Pályázati kiírás elsőkötetes alkotók részére - 2019

Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. (a továbbiakban: KMTG) az Előretolt Helyőrség Íróakadémia című projektje keretében meghirdeti 2019. évi pályázatát, elsőkötetes szerző kategóriában. A pályázaton 8 (nyolc) fő pályakezdő nyerhet felvételt az Előretolt Helyőrség Íróakadémia képzéseire.

 

A nyertes pályázók a 2019–20-as tanév ideje alatt anyagi támogatásban, rendkívüli tanulási és továbbképzési lehetőségekben részesülnek, továbbá műhelymunkákon vehetnek részt, korszerű önmenedzselési módszereket sajátíthatnak el.

 

A KMTG elősegíti a szerzők arra érdemes műveinek megjelentetését, író–olvasó-találkozók szervezéséről és médiajelenlétről gondoskodik, valamint szakmai érdekképviseletet nyújt. A pályázóknak tudomásul kell venniük a műhelymunka és az oktatói tevékenység Budapest-centrikusságát. Intézményünk mindent megtesz a Kárpát-medencei távolságok áthidalásáért, ezért online távoktatást is biztosít. A hatékonyság érdekében ugyanakkor szükségszerű az időszakos (rendszerint hétvégi) budapesti képzéseken való jelenlét.

 

A pályázat nyerteseinek a KMTG 1 évre szóló tanulmányi ösztöndíjat ítél meg, havi 120 000 (százhúszezer) Ft erejéig, amivel kedvező feltételeket kíván biztosítani a magas színvonalú alkotómunkához, illetve a képzéseken való részvételhez.

 

Amennyiben a nyertes pályázó vállalt kötelezettségeit teljesíti, és eleget tesz az Íróakadémia elvárásainak, a támogatás folyósítását a KMTG további 1 évre meghosszabbíthatja.

 

pályázók köre

Olyan elsőkötetes alkotók jelentkezését várjuk, akik úgy érzik: alkotói pályájuk kibontakozását elősegítheti a KMTG oktatóinak iránymutatása, szakmai tapasztalata, a KMTG ifjú alkotói közösségéhez való tartozás, a pályakezdés nehézségeinek áthidalásához nyújtott szakmai, szellemi és anyagi támogatás.

pályázati feltételek

• Egy publikált önálló szépirodalmi kötet

• A pályázó felnőttkorú, ugyanakkor a pályázati határidő napjáig nem töltötte be a 30. életévét.

pályázathoz szükséges dokumentáció

• Szakmai önéletrajz

• Motivációs levél

• Írói bemutatkozás: a már publikált szépirodalmi kötet megküldése a szakmai zsűri részére

• Írói terv 2 év időtartamra (lásd a pályázati útmutatót)

Letölthető dokumentumok

• Nyilatkozat arról, hogy a pályázó tudomásul veszi a szerződési feltételeket / letöltés

• Adatkezelési nyilatkozat / letöltés

• Pályázati útmutató / letöltés

pályázatok benyújtásának módja

Elektronikus formában, az aláírt, szkennelt nyilatkozatokat leszámítva egyetlen *.doc vagy *.pdf dokumentumban, a következő e-mail-címre: palyazat@kmtg.hu

Ugyanitt további információk is kérhetők a pályázatról.

 

A pályázatok beadásának határideje:
2019. augusztus 4., vasárnap éjfél

A PÁLYÁZAT MENETE

A pályázatokat a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. által felkért bírálóbizottság bírálja el, mely az intézmény oktatóiból áll. A pályázatok feldolgozása, előszelekciója folyamatos. A bírálóbizottság az arra alkalmasnak ítélt pályázókat szakmai interjúra hívja.

A szakmai interjúkra 2019. augusztus 21–28. között kerül sor, előzetes egyeztetés alapján.

Az elbírálás határideje: 2019. augusztus 30.

A BENYÚJTOTT PÁLYÁZATOK ÉRVÉNYESSÉGE

A pályázat érvényes, amennyiben mindenben megfelel a pályázati felhívásban támasztott követelményeknek.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

• a pályázati feltételeknek nem felel meg;

• hiányos a mellékelt dokumentáció;

• határidőn túl történik a pályázat benyújtása.

 

Hiánypótlásra a pályázati beadási határidő lejárta előtt van lehetőség! A hiánypótlás szükségességéről a KMTG írásbeli értesítést küld az érintett pályázók részére.

ZÁRADÉK

A KMTG fenntartja magának a jogot, hogy a meghirdetett támogatásokat a beérkezett megfelelő színvonalú pályázatok függvényében ítélje oda.