Projekttervezés és modellezés az EDÜ kapcsán

TOP 7.1.1-16-H-072-5

A TOP 7.1.1-16-H-072-5 kódszámú felhívás keretében az Erkel Diákünnepek Alapítvány által benyújtott „Projekttervezés és modellezés az EDÜ kapcsán” című projekt az innovatív szemlélet, a kutatás-fejlesztés iránti fogékonyság, a vállalkozást vagy civil szerveződést indító és működtető lakosság körében a menedzseri vezetői attitűd kialakítását célozza meg. A program keretében az innovációt támogató projektszemlélet elterjesztésére, a fejlesztésekhez szükséges megfelelő erőforrások biztosítása érdekében a kapcsolatrendszer további bővítésére alkalmas tapasztalati tanulási forma valósul meg, melyet multimédiás, online tartalmak támogatnak.

 

A projekt megvalósítási időszaka: 2019. április 15. – 2019. december 31.

 


Az Erkel Diákünnepek Alapítvány által megvalósítandó projekt illeszkedik a Gyulai Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában megfogalmazott specifikus célkitűzésekhez, kiemelten az ágazatközi képzések, tréningek, tudásátadó rendezvények, rendezvénysorozatok, programok, események, valamint újszerű, innovatív, multimédiás, internet-irányultságú, online szemléletformáló, tudásátadó, információelsőbbséget biztosító tartalmak, kommunikációs megoldások kifejlesztésének, elkészítésének támogatása. A stratégiai dokumentumban rögzítetteknek megfelelően a célkitűzéssel megegyező beavatkozási terület meghatározását indokolta, hogy a Gyula város területén működő vállalkozások és civil szervezetek körében kevésbé érvényesül az innovatív gondolkodásmód, a menedzser típusú irányítás. A hatékony működés, a versenyképesség növelése megkívánja az ágazatköziség elvének érvényesülését, és ezzel együtt a fejlesztések lebonyolításához szükséges projekt szemlélet kialakítását.

 

A program a Gyulai Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában lehatárolt akcióterületen, azaz Gyula város területén valósul meg. Ebből kifolyólag az innovatív szemléletet terjesztő projektünk közvetetten az itt élő lakosságra hat, közvetlenül pedig a Gyula területén működő vállalkozások, gazdasági és civil szereplők és azok menedzsmentjét szólítja meg. A projekttel a már működő civil szervezetek és vállalkozások mellett a munka világába most belépő fiatalokat is meg kívánjuk szólítani. A fiatalok bevonásával egy olyan modern, innovatív vállalkozói szemlélet kialakítása érhető el a településen, mely a gazdaságfejlesztés terén hosszú távon is eredményeket tud produkálni. 

 


A projektgazda Erkel Diákünnepek Alapítvány a program kidolgozásában is részt vevő Önkormányzattal a megvalósítás és a program hosszú távú hasznosulásának elérése érdekében együttműködési megállapodást kötött. Az együttműködés kiterjed olyan workshopok szervezésére, ahol a résztvevő civil szervezetek, gazdasági szereplők projektmenedzsment ismereteket sajátítanak el, és kellő jártasságot szereznek abban, hogy erőforrásaik megfelelő szervezésével egy adott idő- és költségkereten belül hogyan építhető fel egy rendezvény, vagy hozható létre egy szolgáltatás vagy egy egyedi termék.  További célunk, hogy olyan tudásátadó folyamatot valósítsunk meg, ahol az elméleti ismeretek a gyakorlatban is kipróbálásra kerülnek. A gyakorlati tudás átadására kiválasztott rendezvény a nagy hagyományokkal rendelkező Erkel Diákünnepek (az EDÜ a nagy projekt), mely rendezvény szervesen illeszkedik a város idegenforgalmi és kulturális arculatához. A workshopok bemutatják az EDÜ, mint projekt tervezésének és szervezésének egyes szakaszait, a projekttervezés elméleti hátterét. A rendezvény megvalósításának ideje alatt a programban résztvevők valós környezetben és szakmai találkozókon kapcsolódhatnak be a szervezés folyamatába. Majd ezt követően újabb workshopokon kerül sor a monitoringozásra, illetve a megszerzett tudás további átadására. A projekt keretében modul rendszerben 4 db workshop, minimum öt szakterületi találkozó kerül megszervezésre, és 2 db innovatív fejlesztési célú tartalom-csomag kivitelezése valósul meg. A workshopokba 50 főt, és minimum 10 civil szervezetet és gazdasági szereplőt kívánunk bevonni.

 

A „Projekttervezés és modellezés az EDÜ kapcsán” program várható eredményeként a szakmai találkozókon, workshopokon részt vevők körében a megszerzett ismeretek illetve gyakorlati készségek révén Gyula város területén a kutatási-fejlesztési tevékenységekre projekt generálásra és fejlesztésre fogékony vállalkozói és civil közeg alakul ki. Az innovációra fogékony szervezetek, gazdasági szereplők hatékonyabban működnek, és ez javítja a település megítélését és gazdasági helyzetét is. Közvetlen hatásként kezeljük, hogy az ágazatközi tudásmegosztásban erősödik a különböző területről érkező szervezetek közötti együttműködés, stabil kapcsolatok alakulnak ki, melyek révén a bevont szereplők könnyebben jutnak erőforrásokhoz, érnek el elismeréseket, javul versenyhelyzetük.

 

LETÖLTHETŐ ANYAGOK

Projekttervezés és modellezés összefoglaló kiadvány

Projektciklus menedzsment

prezentáció

Projekt kontrolling, monitoring

prezentáció